Technische Isolatie Standaard

De internationale standaard voor technische isolatie

CINI staat voor Commissie Isolatie Nederlandse Industrie. Op 28 juli 1989 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot het standaardisatie instituut op het gebied van thermische isolatie voor de (petro)chemie, proces industrie, elektriciteits-branche etc. CINI heeft een wijd vertakt relatienetwerk in de industrie, brancheverenigingen en opleidingsinstituten. Ook binnen overheidsinstanties, zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL als onderdeel van het Ministerie van EZ).

  Founders / Portfolio