Technische Isolatie Standaard

De organisatie

Historie

De Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI) is eind jaren tachtig ontstaan uit vakmatige contacten over corrosie- en isolatievraagstukken tussen de corrosie-experts en isolatiedeskundigen van grote bedrijven zoals Shell, DSM, DOW, Akzo Nobel en Hoogovens. Er bleek een grote gezamenlijke behoefte te zijn aan gestandaardiseerde kwaliteitsnormen voor isolatie. Het aanvankelijke ad hoc overleg kreeg al snel vast vorm in een commissie, waarin ook de isolatiebranche (VIB) vertegenwoordigd was. CINI heeft zich door de oprichting een onafhankelijke positie verworven en heeft dit in de loop van haar bestaan ook bewezen.

Werkwijze

Het CINI handboek wordt jaarlijks up-to-date gehouden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de laatste ontwikkelingen en de nieuwste technieken en wordt geluisterd naar de op- en aanmerkingen van de gebruikers. Kennis in het CINI handboek heeft zich bewezen in de praktijk. Het opstellen van de jaarlijkse update ligt in handen van de technisch coördinator. Deze stuurt een 10-tal commissies aan. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt worden de commissies bijeengeroepen om bepaalde thema's te bespreken.

Uit de producties van alle werkcommissies wordt jaarlijks een update voorgesteld. De voorstellen uit de werkcommissies worden door een aan het bestuur gelieerde revisiecommissie beoordeeld en vastgesteld.
Alle commissies bevatten leden van eindgebruikers en isolatie-aannemers. Toetreding tot één van de commissies geschiedt op uitnodiging.