Technische Isolatie Standaard

Over CINI

CINI staat voor Commissie Isolatie Nederlandse Industrie. Eind jaren tachtig opgericht en sindsdien uitgegroeid tot het instituut voor standaardisatie van isolatie voor de (petro)chemie, proces industrie, elektriciteits-branche etc. CINI heeft een wijd vertakt relatienetwerk in de industrie, branche-verenigingen en opleidingsinstituten, maar ook binnen overheidsinstanties, zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL als onderdeel van het Ministerie van EZ).

Alle kennis van CINI is gebundeld in het CINI handboek. Via deze website kan het nieuwste CINI handboek besteld worden. Ook bestaat de mogelijkheid om een 2-daagse CINI cursus te volgen. Deze cursus is speciaal opgezet voor opdrachtgevers, supervisors, inspecteurs, ontwerp- en onderhoudsingenieurs en facilitaire managers. Kijkt u voor de eerstvolgende 2-daagse CINI cursus op de NCTI website!

Naast branchevereniging VIB (Vereniging van Isolatiebedrijven) en OOI (Opleidings- en ontwikkelingsfonds Isolatiebedrijf) is CINI één van de oprichters van NCTI (Nederlands Centrum voor Technische Isolatie). NCTI is de partij voor levering van CINI services op het gebied van industriële isolatiekennis.