Technische Isolatie Standaard

Het CINI handboek

Het CINI handboek is een naslagwerk voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met isolatie in de industrie. Het boek stelt isolatiebedrijven, industriële bedrijven en adviseurs in staat een optimale kwaliteit van het isolatiewerk te realiseren. Jaarlijks wordt het CINI handboek verfijnd en uitgebreid. Het boek heet “Handboek Isolatie voor de Industrie”. CINI is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van het Handboek. Vanwege de internationale vraag is het CINI handboek ook in de Engelse taal beschikbaar.

Minimale eisen
Het CINI handboek bevat richtlijnen voor isolatie van warme, koude en extreem koude (cryogene) leidingen, appendages en apparaten. Het leidt tot de juiste keuze van (isolatie)materialen en hulpmaterialen, alsmede voor het correct monteren en afwerken van de isolatie. De toe te passen materialen worden in het boek behandeld, waarbij onder meer wordt gesproken over de samenstelling, de aspecten voor gezondheid en milieu, en de mechanische en chemische eigenschappen. Doordat het CINI handboek voortdurend wordt doorontwikkeld, is ook een geluidsisolatie opgenomen. Het Handboek vormt bij uitstek de basis voor het opstellen van een gedegen isolatiespecificatie op project- of bedrijfsniveau.

Tekeningen, tabellen en berekeningen
Het CINI handboek bevat veel afbeeldingen omtrent details van van de isolatie en afwerking voor leidingen, ondersteuningen, appendages, torens, tanks en warmtewisselaars in zowel warme, koude als zeer koude (cryogene) omstandigheden, alsmede geluidsisolatie. Het CINI handboek biedt ook diverse tabellen en rekenformules voor warmte- en koudeverliezen en economische isolatiedikte.

Eenvoudig en snel
Als gebruiker vindt u gemakkelijk uw weg in het CINI handboek. Handige zoekpaden leiden u snel naar het hoofdstuk met de informatie die u zoekt. Alle hoofdstukken zijn ingedeeld in een vaste structuur met doorgenummerde alinea's. De korte leesbare "brokken" geven u meteen de informatie die u op dat moment nodig heeft, zonder dat u het hele hoofdstuk hoeft door te nemen. Ook bij de details in een tekening staan de verwijzingen naar de nummers van de desbetreffende hoofdstukken en alinea's vermeld. Beschikt u over het digitale CINI handboek dan verschijnt de toelichting met één muisklik.