Technische Isolatie Standaard

Cinicalc

Cinicalc is de onafhankelijke rekentool die via CINI verkrijgbaar is. De volgende berekeningen kunnen worden uitgevoerd:

- economische isolatiedikte;
- energieverlies van niet geïsoleerd systemen;
- energieverlies van geïsoleerd systemen;
- temperatuurverloop in systemen met stromend of stilstaand product. 

Bij het berekenen van het energieverlies wordt tevens de omvang van de CO2-emissie berekend.
Bij de berekening van de economische isolatiedikte wordt rekening gehouden met de kosten voor isolatie materialen en montage, de kosten van onderhoud en de kosten van het 'energieverlies' door het isolatiesysteem. Deze kosten zijn projectafhankelijk en dienen door de gebruiker zelf ingevoerd te worden, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Onafhankelijk

Cinicalc is een onafhankelijk rekentool. Er is geen voorkeur voor isolatiemateriaal van bepaalde merken of fabrikanten. Isolatiematerialen kunnen door de gebruiker worden geselecteerd uit de CINI richtlijnen of de specificaties van eigen bedrijf; de warmtegeleiding van deze materialen dienen te zijn getest volgens EN 12667. Daartoe beschikt de rekentool over een database met de meest gangbare isolatiematerialen. Andere isolatiematerialen kunnen ook aan de database worden toegevoegd, inclusief de bijbehorende materiaaleigenschappen.

Stabiel en betrouwbaar

De rekentool is sinds 2008 op de markt en is getest door toonaangevende industriële bedrijven, zoals Total Refinery France en grote aannemers zoals Prezioso en Elit. Ingenieursbureaus en distributeurs maken al lange tijd met succes gebruik van de rekentool. Jaarlijks wordt de rekentool verbeterd en uitgebreid. De wensen van (potentiële) gebruikers zijn doorslaggevend voor de jaarlijkse aanpassingen. Dat resulteert in de sterke punten van Cinicalc, de software is stabiel en up-to-date en berekeningen zijn betrouwbaar. Het programma leidt u door de invoerregels met verklarende teksten; een digitaal help file wordt meegeleverd.
Vragen kunnen via e-mail gesteld worden en abonnees krijgen binnen een dag antwoord.

Alle Cinicalc berekeningen zijn gebaseerd op internationale normen, zoals ISO 12241 voor de berekening van de isolatiedikte en ISO 23993 voor de conversiefactor.
Voor het bepalen van de mate van afkoeling door convectie, kan de gebruiker per berekening kiezen tussen de ISO norm en de VDI.

Cinicalc kan materiaaleigenschappen, zoals warmtegeleidbaarheid, in grafieken weergeven. De isolatiedikten kunnen worden weergegeven in tabellen, met de relatie tussen leidingdiameter en procestemperatuur. Dit biedt een overzicht waarmee de toe te passen isolatiedikte voor een project heel eenvoudig kan worden afgelezen.

De rekentool software kan op een PC of laptop geïnstalleerd worden. Toegang via internet is in de toekomst beschikbaar.